BREAKING NEWS

Werking Van N-acetyl-L-cysteïne (NAC)

0    Aminozuren  Admin
Werking Van N-acetyl-L-cysteïne (NAC)
14 mei
7:36

N-acetyl-L-cysteïne, afgekort NAC is een geacetyleerde vorm van het aminozuur L-cysteïne en behoort net als methionine tot de twee natuurlijke aminozuren die zwavel bevatten. Het lichaam kan NAC ook zelf aanmaken door middel van het aminozuur L-methionine. Toch is dit slechts in zeer kleine hoeveelheden en zal dit niet volstaan om aan de nodige behoeften te voldoen. Laat staan om te kunnen profiteren van de vele belangrijke eigenschappen die (hogere) dosissen NAC kunnen doen voor onze gezondheid.

NAC als een supplement kent namelijk heel wat gebruiken en kan mensen helpen die een grote diversiteit problemen omvatten. Zo kunnen we het bijvoorbeeld gebruiken bij slaapproblemen, bij longproblemen, infecties, verstandelijke problemen, depressie… en vele andere.

Beschermt de lever tegen schade

NAC wordt regelmatig gebruikt door bodybuilders wanneer ze anabolen gebruiken. Vooral dan tijdens het gebruiken van orale steroïden, want dan kan er enorme schade aangericht worden aan onze lever.

Maar niet alleen bodybuilders, andere mensen die moeten medicijnen nemen die schadelijk zijn voor onze lever kunnen van deze voordelen genieten. Zo wordt NAC volop gebruikt bij mensen die veel paracetamol gebruiken of gebruikt hebben. En daardoor schade aan de lever hebben opgelopen. (bron)

N-acetyl-L-cysteïne zal daarbij bescherming bieden tegen leverfalen en zodoende de lever herstellen. Ook het cholesterol herstellen behoort tot de mogelijkheden na het herstellen van een kuur of bij een ongezonde leefstijl.

Glutathione verhogen

Een ander belangrijk aspect en voordeel van het gebruik van NAC is zijn mogelijkheid om het glutathione te doen stijgen in het lichaam. Dit zal werken als een antioxidant en daarbij alle vrije radicalen gaan bestrijden. Op die manier kunnen ze weinig tot geen schade meer toebrengen aan de cellen. We zien ook dat vooral bij loodvergiftiging of andere blootstelling aan zware metalen, dit aminozuur zeer sterk kan helpen.

COPD (Chronische obstructieve longziekte)

COPD is een longziekte die veroorzaakt wordt door langdurige oxidatieve schade aan het longweefsel. Deze schade wordt uiteindelijk omgezet in een chronische ontsteking van het longweefsel. Deze ontstekingen zorgen ervoor dat de luchtwegen smaller worden, waardoor we moeilijker kunnen ademen en ook vaker moeten hoesten.

Door glutathione in de longen te brengen zal NAC deze oxidatieve schade helpen herstellen en daardoor het verderzetten van COPD bestrijden.

De behandeling voor COPD is het geven van extra zuurstof, op die manier kunnen dankzij extern toegediende zuurstof, de zuurstofwaarden in het bloed optimaal blijven. Toch is deze behandeling niet zonder risico want hier zal namelijk ook weer de aanmaak van giftige radicalen gestimuleerd worden. Terwijl NAC de concentratie van deze radicalen zal doen afnemen en daarbij dus efficiënter werken dan de traditionele therapie met zuurstof.

Bronchitis

Bronchitis ontstaat als gevolg van een ontsteking. Deze ontsteking wordt veroorzaakt door de zuurstof die we inademen, die kan zijn bevuild met bacteriën waardoor we de ziekte oplopen. Bronchitis zal hoest teweegbrengen en kan slijm doen ophopen in de longen.

NAC zal hier de symptomen van deze patiënten helpen bestrijden door de vrije radicalen te verminderen en te deactiveren.

HIV

Laat ons duidelijk zijn, we hebben het hier niet over een nieuw wondermedicijn tegen AIDS, maar wel tegen HIV. HIV is een ziekte die ervoor zorgt dat het immuunsysteem verzwakt. Hoge hoeveelheden NAC in het lichaam hebben aangetoond preventief te werken tegen de vermenigvuldiging van het HIV-1 virus (bron). Dit zou er kunnen op wijzen dat een hoge hoeveelheid NAC kan helpen om HIV te bestrijden en tegen te houden.

Of het HIV kan genezen en doen verdwijnen uit het lichaam, dat denken we niet. Maar het kan zeker helpen om het verloop van de ziekte onder controle te houden. Het is een zeer goed supplement voor mensen die lijden aan HIV omdat het naast het beschermende en preventieve effect, ook nog bepaalde bijwerkingen van medicijnen tegen HIV kan helpen bestrijden. Wat ervoor zorgt dat de levenskwaliteit van deze mensen een stuk beter wordt.

Helpt tegen pijn en ontstekingen

Naast zijn krachtige werking tegen oxidatieve schade in de weefsels kan NAC ook helpen om ontstekingen tegen te staan. Het aminozuur is werkzaam tegen verschillende molecules die ontstekingen veroorzaken in het lichaam.

Het verminderen van ontstekingen kan symptomen van pijn sterk doen afnemen. Daardoor hebben we ook minder nood aan eventuele medicijnen zoals paracetamol die uiteindelijk schade aan de lever veroorzaken.

Tegen kanker

Na de positieve werking tegen HIV gaan we het nu over kanker hebben. Ook hier heeft NAC aangetoond te kunnen helpen tegen de ontwikkeling van verschillende soorten kanker. NAC zal helpen kankercellen vernietigen. Ze zullen er ook voor zorgen dat ze niet meer kunnen vermenigvuldigen.

Daarnaast speelt NAC ook een belangrijke rol in het vermijden dat kanker zich kan verspreiden doorheen het lichaam. (bron)

Door stralingstherapie kunnen kankercellen gedood worden. Dit zal er echter wel voor zorgen dat er gezonde cellen ook kunnen worden veranderd in kankercellen. Doordat het DNA schade oploopt. NAC zal gezonde cellen beschermen van schade en zal uiteindelijk leiden tot het doden van kankercellen. Dit verkleint het risico op het ontwikkelen van nieuwe vormen van kanker wanneer we stralingstherapie ondergaan.

Wanneer we een behandeling ondergaan tegen kanker is het zeker van belang dat we eerst met onze arts spreken over het al dan niet gebruiken van NAC.

Insulinegevoeligheid verhogen

NAC heeft aangetoond te helpen bij insulineresistentie. Een hoge bloedsuiker en obesitas kan ontstekingen veroorzaken in het vetweefsel. Deze ontstekingen brengen uiteindelijk schade toe aan de receptoren die moeten instaan voor de aanmaak van insuline.

Deze beschadiging zal uiteindelijk Diabetes type 2 uitlokken bij mensen met overgewicht. NAC heeft aangetoond deze ontstekingen tegen te gaan het vetweefsel. Dat betekent dat minder insulinereceptoren zullen vernietigd worden en dat cellen gevoeliger zullen worden voor insuline. Dat verlaagt dan ook weer het risico op de ontwikkeling van Diabetes type 2.

Preventief tegen griep

NAC heeft aangetoond bepaalde symptomen van de griep te kunnen bestrijden. Het zou ook preventief kunnen werken tegen griep. NAC zal het lichaam verbeteren om tegen ontstekingen te strijden en daardoor de kans verkleinen om uiteindelijk griep te ontwikkelen.

Nog een andere manier waarop NAC zijn stempel zal drukken is door het blokkeren van de cellen om zich te vermenigvuldigen. Het virus wordt op deze manier dan ook vaak vernietigd.

Een studie heeft kunnen aantonen dat oudere mensen bij het nemen van NAC slechts 25% kans hebben om de griep te ontwikkelen. Terwijl dat bij anderen 80% is. Ook zal de ernst van de ziekte en de duurtijd ervan een stuk lager zijn bij de mensen die NAC gebruiken.

Alzheimer en Parkinson

De ziekte van Alzheimer is een neurologische aandoening die uiteindelijk het geheugen en het leervermogen zal aantasten. Onderzoeken hebben aangetoond dat NAC uiteindelijk kan helpen om het verloop van de ziekte te vertragen. Daarbij zou het verlies of de aantasting van de hersencellen vertraagd worden. (studie)

Bij patiënten met Parkinson daarentegen kon men vaststellen dat er een betere aanmaak van dopamine plaatsvond, wat uiteindelijk de symptomen van de ziekte deed afnemen.

Schizofrenie

Schizofrenie is een zeer ernstige ziekte die nog steeds niet helemaal te begrijpen valt. Het wordt gekarakteriseerd door misvattingen over de realiteit. Dat uit zich in zeer bizarre en abnormale gedragspatronen.

NAC kan helpen om bepaalde symptomen van schizofrenie te bestrijden. (studie)

Hoewel men nog maar weinig over de ziekte begrijpt, toch gaat men ervan uit dat een bepaald gen namelijk het locus G72 verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de ziekte. Het zou onder meer een vergroting in de hersenen teweegbrengen. Muizen die behandeld werden met NAC konden deze vergroting ongedaan maken met behulp van het aminozuur. Dit zou er uiteindelijk op wijzen dat NAC een rol kan spelen in het bestrijden van bepaalde mentale aandoeningen zoals schizofrenie. (studie)

Afkicken bevorderen

We hebben allemaal wel een bepaalde verslaving. Hoewel sommige verslaafd zijn aan drugs, anderen dan misschien aan winkelen. Dat zijn twee totaal verschillende verslavingen met totaal andere gevolgen. Al zullen ze allebei onze bankrekening helpen plunderen. De één zal onze gezondheid kapotmaken. Terwijl de andere misschien uiteindelijk onze gemoedstoestand kan doen zakken wanneer het geld op is.

Toch kunnen ze allebei behandeld worden met NAC en zijn er reeds gunstige resultaten uit onderzoeken gekomen die dit bevestigen.

Uit onderzoeken is gebleken dat NAC kan helpen bij mensen die verslaafd zijn aan cocaïne en aan cannabis. Ook mensen die aan hun haar trekken of op hun nagels bijten kunnen geholpen worden door NAC te gebruiken. (onderzoek)

Depressie en bipolaire stoornis

Depressie en bipolaire stoornis zijn ernstige aandoeningen die meer en meer voorkomen in onze wereld. De symptomen die worden veroorzaakt bij de mensen die lijden aan deze aandoening kunnen worden verbeterd door het gebruiken van NAC. NAC zal ook helpen om deze mensen beter te laten functioneren, wanneer ze deze symptomen moeten ondergaan. (bron)

Overmatige groei van bacteriën in de darmen tegengaan

NAC zal ervoor zorgen dat de overmatige groei van bacteriën in de darmen wordt tegengegaan. Dit zal ervoor zorgen dat er minder ontstekingen kunnen plaatsvinden en zal het risico op eventuele chronische darmziekten verkleinen.

Ondersteunt de beenderen

NAC helpt bij het ondersteunen van de beenderen en zal de groei van onze beenderen stimuleren. Het activeert onder meer bepaalde receptoren die collageen en osteopontine aanmaken.

Daarnaast wordt het ook makkelijker voor de beenderen om mineralen op te nemen.

Slaapproblemen behandelen

Nog een ander belangrijk voordeel van de werking van NAC is dat het aminozuur kan helpen bij mensen die last hebben van slaapapneu. Dat is een aandoening waarbij de ademhaling regelmatig stopt tijdens het slapen.

Mensen die NAC gebruikten hadden een betere nachtrust en hadden minder last van snurken dan deze die een placebo gebruikten. Het gebruiken van NAC kan dus gezien worden als een natuurlijke behandeling tegen slaapapneu.

Goed voor het hart

Cardiovasculaire aandoeningen worden vaak veroorzaakt door oxidatieve schade aan het hartweefsel. Dit kan uiteindelijk leiden tot beroerte of een hartaanval. En kan zeer ernstige gevolgen hebben, vaak met de dood tot gevolg.

NAC kan deze oxidatieve schade verkleinen en daardoor het risico verminderen op de ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen.

Patiënten die reeds een hartaanval gehad hebben kunnen ook sneller herstellen wanneer dit aminozuur gebruikt wordt. Ze moeten ook minder lang in het hospitaal blijven.

Chronisch hartfalen veroorzaakt vermoeidheid en zal ervoor zorgen dat we nog weinig vormen van beweging kunnen uitvoeren. NAC heeft aangetoond deze symptomen te verbeteren door de ontstekingen terug te schroeven en de oxidatieve schade in de spieren te doen afnemen. Dit verhoogt de kans op herstel bij deze patiënten. (bron)

Nierschade herstellen

We hebben reeds gezien in het begin van dit artikel dat NAC kan gebruikt worden om eventuele leverschade te herstellen. Dit kan dus ook gebruikt worden om schade aan onze nieren te herstellen. Wanneer we te maken hebben met nierziekte dan hebben we over het algemeen last van een hoge graad oxidatieve stress in onze nieren. Het aminozuur kan hier dienstdoen als een beschermer tegen deze oxidatieve stress in de nieren en kan daardoor nierschade en zelfs nierfalen helpen vermijden.

Vruchtbaarheid verbeteren

Net geen 15 op de 100 koppels hebben moeite om kinderen te krijgen. Zij hebben dan te maken met onvruchtbaarheid waarbij één of beide partners te maken hebben met een verminderde vruchtbaarheid. We zien dat zowel bij mannen als bij vrouwen de vruchtbaarheid kan verbeterd worden door NAC te gebruiken. Al zal dit natuurlijk niet op dezelfde manier gebeuren.

Bij mannen zien we een duidelijke verbetering in de kwaliteit van het sperma. Bij vrouwen zien we een verbeterde vruchtbaarheid door een stimulerende werking op de eierstokken. Dit zou de hormonenbalans in de eierstokken helpen herstellen waardoor de vruchtbaarheid ook bij vrouwen een stuk beter wordt. En de kans op het verwekken van een baby dermate hoger wordt.

Bijwerkingen van NAC

Natuurlijk zijn er net zoals bij elk middel ook bijwerkingen verbonden aan het gebruik van dit aminozuur. Vooral dan omdat we het in een geconcentreerde en pure vorm gebruiken. Dat verhoogt het risico op problemen met onze spijsvertering.

Het is daarom beter dat we het supplement niet nemen op een nuchtere maag. Omdat net dan het risico groter wordt dat we te maken krijgen met misselijkheid, diarree, overgeven of constipatie.

Mensen die medicijnen nemen tegen hoge bloeddruk of bloedverdunners nemen dienen voorzichtig te zijn met het gebruik van NAC en raadplegen beter eerst een arts. Dit komt doordat het aminozuur (lichte) bloedverdunnende eigenschappen heeft.

Doordat het aminozuur en dus ook het supplement, zwavel bevat, heeft dit een zeer slechte smaak. Gelukkig wordt het meestal in omhulde tabletten verkocht. Maar toch kan de smaak soms heel slecht zijn. We moeten daar rekening mee houden en het supplement dus beter nemen met voeding en voldoende water.

NAC dosering

De dosis is afhankelijk van wat we willen bereiken. Zo zal er om leverschade te herstellen vaak geopteerd worden voor een hogere dosis van maximaal 1.800 mg per dag. Een normale dosis bedraagt 600 tot 1.200 mg via een supplement.

« »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code